Сватбата на семейство Арнолфини

Както умея... ~ Ян ван ЕЙК
Както умея... ~ Ян ван ЕЙК