Свети Лука Войно-Ясенецки

Колко рядко се случва да постъпваме с хората така, както искаме и те да постъпват с нас ╫ Свети Лука Войно-Ясенецки
Колко рядко се случва да постъпваме с хората така, както искаме и те да постъпват с нас ╫ Свети Лука Войно-Ясенецки