Свети Йоан Кръстител

♥ На Еньовден плодоносният Бог (Слънцето) поема по обратния път към зимата
♥ На Еньовден плодоносният Бог (Слънцето) поема по обратния път към зимата