Светлинен пръстен на децата-индиго

Децата на Новата ера са изпълнени с безусловна любов, толерантни са и не критикуват другите
Децата на Новата ера са изпълнени с безусловна любов, толерантни са и не критикуват другите