„Децата на Новата ера” ~ Каролина Хеенкамп

За децата на Новото време, които ни учат да помним всички свои мечти и да ги сбъдваме в живота си, споделено от холандската терапевтка и основателка на международната детска организация „Светлинен пръстен на децата-индиго”.

(The Fairytale Forest, by Edvard Munch, 1901-1902)

Живеем във време, в което всичко все повече излиза от равновесие. Живеем в свят, в който „властта и парите” са поставени преди „щастието и любовта”. През последните години всичко започна да се руши. Религии, правителства и други инстанции загубиха достоверност, поддръжниците и членовете им намаляха. Ценностните системи са кухи. Само малцина са щастливи и пазят мечтите си, повечето пропаднаха. Чрез потискане на много нива и компромиси човечеството загуби самоуважението си и контакта с природата. Връзките ни са плоски и повърхностни, твърде често управлявани от гордост, ревност, вина и оскъдица. Любовта е заместена от сласт и егоизъм. Мнозина вече не се осмеляват истински да се доверяват, само играят ролята си, забравяйки някогашната си мечта – да направят Земята рай. Родителите забравят мечтите си, докато децата пораснат, а след това се оказва, че вече са твърде стари.

Контактът с нашето по-висше Аз, с божествената искра, е атрофирал, а помощта на духовния свят вече не се взема предвид, защото никой не вярва, че той съществува. Реално животът ни няма нищо общо с истинския стандарт на живот. Магазините са препълнени със стоки, от които нямаме нужда, много от храните са вредни и обработвани с пестициди, консерванти или радиационно облъчване. Много хора чувстват празнота в живота си и се опитват да я запълнят с външни неща. Наистина, опитваме се да възстановим вътрешната връзка с телата си, но сме забравили как да се вслушваме в тях и следователно не можем да научим децата си да го правят.

Живеем в „нереалистичен” свят, но дълбоко в нас постоянно расте нуждата от приятелство, любов и обръщане към по-фините светове.

Пред децата индиго лежи грандиозна задача. Те биха могли да ни донесат глобален мир, но за да се развиват, имат нужда от отворени сърца. Те идват в свят, където хората страдат, но въпреки това се страхуват от промени. Повечето вече нямат мечти и гледат на света през очите на другите. Забравили са кои са, забравили са есенцията на живота и често тъжат. Нека си спомним кои сме ние и всеки тръгне по своя индивидуален път на развитие, който сам е избрал.

Децата на новото време искат своята отговорност. Те усещат кои са, какво им предстои, кое е вярно и кое не, и обикновено добре знаят как да го реализират. Те са изпълнени с безусловна любов, толерантни са и не се занимават да критикуват другите. Общото им желание е да ги подкрепим, за да използват талантите си и изпълнят мисията си. Те искат хората да си припомнят своите мечти и миражи и да ги реализират в живота си.

Иска ми се да снема чувството за вина от плещите на родителите на децата индиго и да покажа, че е в ход неописуем еволюционен, трансформационен процес, за който жадуваме вече дълго време. Нека се опитаме заедно да преодолеем трудностите на тази промяна. Дарявам знанията си на родителите, които искат да имат кураж.

На новите деца ще е значително по-лесно, защото днес във всички прослойки има духовно пробудени хора. Те са в състояние да им помагат като дадат пример за себе си и за тях.

Децата-индиго дойдоха, за да прекрачат заедно с нас във времето на истинската духовност. A какво е истинска духовност? Свързаният със своя висш Аз човек, познава красотата и истината на всички религии и осъзнава, че духовността няма нищо общо с догмите, етическите кодекси или застиналия морал. Тя надхвърля очертанията на религиите и свързва всяка душа с нейната лична божествена истина. Духовността обича и приласкава живота, не осъжда и не отблъсква никого.

Духът действа в рамките на светите всеобщи закони, които са неизменни. Тяхната същност е любовта – любовта към себе си и любовта към всички божии творения. Духовността не е равна на свръхсетивност, която ще рече – развито вътрешно зрение, ясно виждане, ясно чуване или телепатия. Тези способности се дават на човека по рождение. За съжаление, те бяха забравени от него и просто закърняха. Свръхсетивното възприятие се връща по естествен път, когато той отново се свърже с Духа в себе си. Истинската духовност означава да прегърнеш доброто във всички религии и хора и да допуснеш те да изразят духовността си по свой начин. Тя означава още да виждаш във всеки човек, животно или в цялото мироздание чудните качества на Твореца, както и да ги откриеш у себе си, да ги проявиш и така да подтикнеш другите да сторят същото. Дойде моментът, в който голям брой индигови деца се въплътиха на Земята, за да ни помогнат в този процес. Влизането в съзвучие с висшия Аз и божествения извор в сърцевината ни позволяват духовното да струи от всеки от нас да се закрепва и разпростира на Земята.

От: „Децата на Новата ера”, Каролина Хеенкамп
Изображение: The Fairytale Forest, by Edvard Munch, 1901-1902