Свят населен с демони Науката като свещ в мрака

Както учителите, така и учениците трябва да усвоят едно много важно умение - да се научат да учат | Карл СЕЙГЪН
Както учителите, така и учениците трябва да усвоят едно много важно умение - да се научат да учат | Карл СЕЙГЪН