Свята нощ Йовков

Щом запеят „Христос възкресе”, Иисус като малко птиченце ще хвръкне и ще иде на небето | Йордан ЙОВКОВ
Щом запеят „Христос възкресе”, Иисус като малко птиченце ще хвръкне и ще иде на небето | Йордан ЙОВКОВ