Тацит

Битката губи не по-слабият, а онзи, който пръв свежда поглед | Публий Корнелий ТАЦИТ
Битката губи не по-слабият, а онзи, който пръв свежда поглед | Публий Корнелий ТАЦИТ