Театър любов моя

Какво сме ний, хора? Обяснете ни, моля, или тази е нашата единствена роля ♥ Валери ПЕТРОВ
Какво сме ний, хора? Обяснете ни, моля, или тази е нашата единствена роля ♥ Валери ПЕТРОВ