Теодосий Теодосиев - ТЕО

Неграмотният не чете, не знае, не се интересува, а решава съдбата на България ♥ Теодосий ТЕОДОСИЕВ - ТЕО
Неграмотният не чете, не знае, не се интересува, а решава съдбата на България ♥ Теодосий ТЕОДОСИЕВ - ТЕО