тибетска таблица на името

Нравът на кое диво животно носиш според името си?
Нравът на кое диво животно носиш според името си?