Точно изложение на православната вяра

Каквото е окото за тялото, това е и умът за душата ╫ Йоан ДАМАСКИН
Каквото е окото за тялото, това е и умът за душата ╫ Йоан ДАМАСКИН