Томас Джеферсън Декларация на независимостта

Един ден децата ни ще се събудят бездомни на континент, завладян от техните бащи | Томас ДЖЕФЕРСЪН
Един ден децата ни ще се събудят бездомни на континент, завладян от техните бащи | Томас ДЖЕФЕРСЪН