Томас Джеферсън е третият президент на САЩ, най-гениалният сред бащите основатели на американската нация и един от авторите на Декларацията за независимост – държавник, ерудит, политически философ, полиглот, учен, архитект, изобретател и крупна фигура от епохата на Просвещението.

За демокрацията, Дървото на Свободата и бъдещите съдбини на САЩ, с думите на Президента Джеферсън.

Thomas Jefferson (1743 ~ 1826) by John Trumbull 1788

Из „Декларация на независимостта”( United States Declaration of Independence, 1776)

„Когато в хода на човешката история настъпи необходимост, щото един народ да разкъса политическите окови, които са го привързали о друг, и от всички земни власти да се сдобие с онзи независим и равен статут, на който природните и божиите закони му дават право, благоприличието уважение към мнението на човечеството изисква той да обяви причините, които са го принудили да се самоотдели. Ние смятаме, че видни от само себе си са истините: всички хора са създадени равни, а техният създател ги е дарил с някои неотнемаеми права, измежду които правото на живот, на свобода и на стремеж към щастие. И за да гарантират тези права, хората си учредяват управление, което извлича справедливата си власт от съгласието на управляваните. Според нас, щом една форма на управление се окаже пагубна за посочената цел, народът има правото да я видоизмени или премахне и да учреди ново управление, поставяйки основите му на такива принципи и организирайки властта му по такъв начин, каквито му се чинят най-подходящи, за да гарантират неговата сигурност и щастие. Наистина, както би продиктувала разсъдливостта, отдавна установени управления не бива да се видоизменят поради незначителни или преходни причини; и както е показал досегашният опит, човечеството е по-склонно да страда дотогава, докато злините са все още поносими, вместо да ги изправя, унищожавайки системата, на която е привикнало. Но когато един дълъг низ от злоупотреби и грабителства, преследващи неизменно една и съща цел, говорят, че този народ е застрашен да бъде поставен под властта на един абсолютен деспотизъм, то тогава негово право и негово задължение е да отхвърли подобно управление и да си избере нови пазители на своята бъдеща сигурност.

Thomas Jefferson by Matthew Harris Jouett

С демокрацията е свършено, когато започнете да отнемате от хората, които искат да работят, за да го давате на тези, които не искат да работят.

Честността е първата глава от книгата на мъдростта.

Наложително е всяко поколение да изплаща дълговете си. Това е един принцип, който ако бъде изпълнен, ще спести половината от войните по света.

Колко болка са ни стрували злините, които никога не са се случили.

Аз вярвам, че банковите институции са по-опасни за нашите права и свободи, отколкото въоръжените армии. Ако американците някога позволят на частните банки да контролират парите в обращение, първо чрез инфлация, после чрез дефлация, банките и корпорациите около тези банки ще отнемат цялата лична собственост на хората. Един ден децата ни ще се събудят бездомни на континент, завладян от техните бащи.

Откривам, че колкото по-усърдно работя, толкова повече късмет имам.

Най-ценната от всички дарби, е никога да не използваш две думи, когато може да използваш една.

Когато си ядосан, брой до десет, преди да заговориш; ако си много ядосан - до сто.

Човек, който не чете нищо, е по-образован от онзи, който чете само вестници.

Нищо не е неприятно, ако го правим доброволно.

Никога не безпокой другиго за нещо, което можеш да свършиш сам.

Никога не отлагай за утре нещо, което можеш да свършиш днес.

Никога не харчи парите си, преди да ги имаш.

Никога не купувай нещо, което не искаш, защото е евтино; то ще ти излезе скъпо.

Гордостта ни струва повече от глада, жаждата и студа.

Винаги хващай нещата откъм гладкия им край.

Предвиждам щастливо бъдеще за американците само, ако не разрешат на правителството да погуби професиите, свързани с физическия труд, под претекст, че това е грижа за хората.

На никой свободен човек не трябва да му се отнема правото да има оръжие. Най-силният аргумент за това, че хората трябва да имат право на лично оръжие, е самозащитата в крайни случаи – хората трябва да се защитават срещу тиранията на властта.

От време на време се налага Дървото на Свободата да бъде поливано с кръвта на патриоти и тирани.

Харесвам мечтите за бъдещето повече от историите за миналото.

Изображения: Wikimedia Commons; заглавно ~ Official Presidential portrait of Thomas Jefferson by Rembrandt Peale, 1800