Тонино Гуера

Младостта гледа, старостта вижда ~ Тонино ГУЕРА
Младостта гледа, старостта вижда ~ Тонино ГУЕРА