трънен венец

Тръненият венец на Христос ╫ Венец на проклятието и неувяхващ венец на славата
Тръненият венец на Христос ╫ Венец на проклятието и неувяхващ венец на славата