трите важни въпроса

Най-важният човек, най-важната постъпка, най-важният ден
Най-важният човек, най-важната постъпка, най-важният ден