Притча за трите важни въпроса

(„Лесной царь”, Андрей Шишкин)

Живял някога един цар, който искал да научи колкото се може повече за живота. До ушите му стигнал слух, че някъде в планината има отшелник, който знае отговорите на всички важни въпроси. Отишъл царят при него. Отшелникът се оказал беловлас старец, който копаел цветните лехи в дворчето си. 

Слязъл царят от коня си, поклонил се на стареца и рекъл:

– Дойдох при тебе, за да получа отговор на три въпроса – кой е най-важният човек на земята? Коя постъпка е най-важна в живота? Кой ден е най-важен от всички останали?

Отшелникът нищо не отвърнал, а продължил спокойно да си копае в градината. Царят запретнал ръкави да му помогне. Както си копаели двамата, изведнъж по склона се задал човек с лице обляно в кръв. Затичал се към него царят, спрял го, утешил го, донесъл вода от реката, измил и превързал раните на непознатия клетник. След това го пренесъл в колибата на отшелника и го сложил в леглото да легне.

На следващата утрин се върнал при отшелника, а той отново се трудел – цветя засаждал.

– Отшелнико, приятелю, ти не отговори на моите въпроси.

– Ти сам си отговори – казал отшелникът.

– Как така? – изумил се царят.

– Виждайки моята старост и немощ, ти се съжали над мен и ми помогна. Докато окопавахме лехите, аз бях най-важният човек за теб, помощта ти беше най-важната постъпка за мен. Появи се ранен човек, неговата болка се оказа по-важна от моята нужда, ти го спаси и той се превърна в най-важния човек за теб, а помощта ти се превърна в най-важната постъпка за него – най-хубавото нещо е доброто, което му стори.

– Прав си, мъдри човече…, сега мога да си отговоря и на третия въпрос – кой ден в живота на човека е по-важен от останалите? – промълвил царят.

Най-важният ден е днешният ден!

Картини: Андрей Шишкин