цитати за природата

Този, който разбира Природата, живее в хармония с Бога
Този, който разбира Природата, живее в хармония с Бога