Този, който разбира Природата, живее в хармония с Бога