За природата ~ с благоговение и възхищение, споделено от светлите умове на човечеството

(Лев Толстой)

Умилението и възторга, които изпитваме при съзерцаването на природата – това е спомен от онези времена, когато сме били животни, дървета, цветя, земя. Това е съзнанието за единение със всички, останало скрито от нас във времето.
Лев ТОЛСТОЙ

Природата никога не спира в своето движение и наказва всяко бездействие.
ГЬОТЕ

Велика е силата на Природата.
ЦИЦЕРОН

Този, който разбира Природата, живее в хармония с Бога.
Едгар КЕЙСИ

Ти алчен си за себе си, но знай, човек така сам себе си предава, и щом Природата ти каже: „Край!“, каква ще ти е сметката тогава?
Уилям ШЕКСПИР, Сонети

Грандиозните неща се правят с грандиозни средства. Само природата сътворява великото даром.
Александър И. ХЕРЦЕН

В природата всичко е мъдро замислено и устроено, всеки е длъжен да се занимава със своите дела, и в тази мъдрост е висшата справедливост на живота.
Леонардо да ВИНЧИ

Природата никога не се заблуждава. Ненавистно й е всичко фалшиво, а най-висше е онова, което не е изкривено нито от науката, нито изкуството.
Еразъм РОТЕРДАМСКИ

Всяко изкуство е подражание на природата.
СЕНЕКА

Празнотата е възможна единствено в съзнанието на човека – природата не търпи празни пространства.
АРИСТОТЕЛ

Природата не си поставя никакви цели. Всички неща в природата произтичат от определена необходимост и с максимално съвършенство.
СПИНОЗА

(Петър Дънов)

Всеки, който отрече висшата разумност в Природата и поиска да ръководи сам своя живот, своята съдба, ще свърши с катастрофа. Според разбиранията на сегашния човек, свободата му седи в това да прави, каквото иска, да не се подчинява на никакви закони. Това е невъзможно. Природата никога няма да остави човека да нарушава нейния ред и порядък, да нарушава нейната хармония. Силният никога няма да се остави в ръцете на слабия, да разполага с него, както иска. Умният никога няма да се остави в ръцете на глупавия. Добрият никога няма да се остави в ръцете на злия
Петър ДЪНОВ

Самата природа е създала дружбата.
Латинска сентенция

Природата не признава шеги; тя е винаги сериозна, е винаги строга; грешките и заблужденията произлизат от хората. 
ГЬОТЕ

Лекарят лекува, природата изцелява.
Латинска сентенция

В реалният свят има достатъчно поводи за благоговейно изумление. Природата е много по-изобретателна по отношение на чудесата, отколкото ние с вас.
Карл СЕЙГЪН

Радостта да виждаш и да разбираш е най-прекрасния дар на природата. 
АЙНЩАЙН

Природата започва, изкуството ръководи, опитът усъвършенства.
Латинска сентенция

В природата няма нито награди, нито наказания, а само последствия.
Робърт ИНГЕРСОЛ

Побеждава природата този, който и се подчинява.
Латинска сентенция

Всеки природен факт е символ на някой духовен факт. Всяко явление в Природата съответства на някое състояние на ума.
Ралф ЕМЕРСЪН

В природата не съществува закон, който да гласи, че това което е най-могъщо при всеки случай остава на върха. Всеки може да падне.
Джим КОЛИНС

В природата нищо не възниква мигновено и нищо не се появява на света в съвършено готов вид.
Александър ХЕРЦЕН

В природата няма нищо безполезно.
Мишел дьо МОНТЕН

В това, какво трябва да се търси и какво да се избегне, трябва да следва устрема на природата, която се подчинява на ума.
Томас МОР

Картина: Poème de l'âme, Rayons de soleil (Poem of the Soul - Sunrays), 1854, by Louis Janmot (1814-1892), Museum of Fine Arts of Lyon
Снимки: petardanov.com, en.wikipedia.org