Цветове в иконописта

Цветове и тяхната символика в изкуството на иконописта
Цветове и тяхната символика в изкуството на иконописта