цветущите изразни средства на народа

Кога ще изтрезнея, та да се напия и аз като хората!
Кога ще изтрезнея, та да се напия и аз като хората!