За пиянството, с цветущите изразни средства на народа

Зарекла се баба Неда да не пие вино, заселила се в зимника.

Мома вино не пие, коза сено не яде. Де козата? - На купата. Де момата? - При оката.

Що е лудо и пияно, все е наша рода.

Рекло виното: Копаят ме, живо ме закопават, ровят ме, отриват ме, обрязват ме, кършат ме, връзват ме – мира не ми дават. Като узрея – с крака ме тъпчат, наливат ме, разливат ме, затварят ме в тъмница, с железни обръчи скована, а аз все търпя. Ала и аз кога вляза някому в главата, и той ще види що има да си пати от мен!

Зарекъл се да не пие вода.

Той си кротува и си пие, а какво стана с виното – не знае.

Всичкото до време, пиянството до гроба.

Когото мразиш, помоли Бог да се пропие.

Пияницата в пиянството си ума намира.

Пусти ум, като пия, тогаз се усещам.

Виното и умния изумява.

Виното и мъдрия подлудява.

Виното прави човека не везир, а резил.

Благословено вино, проклето пиянство.

Вино сладко, гърло гладко, аз го не рача, то се навлача.

Виното не седи в главата като в бъчвата.

Чашка по чашка, напърчи опашка.

Първата чаша за здраве, втората – за радост, третата – за веселба, четвъртата – за лудост.

Който пие, той се и бие.

Покрай чашата лесно се става юнак.

Пила коза вино, че търси вълка да се бори.

Пази Боже, от бясна свиня и от пияна жена!

Дето видиш село от девет къщи с десет кръчми, бягай от него!

Чешма минува, кръчма не заминува.

Който търси, намира, който пие, заспива.

На кьорав свещ и на пиян вино не се дава.

Що го мисли трезвен, пиян го казва.

От луд и пиян научаваш останалото.

Мезето е сводник на ракията.

Ако ти имаш вино за напиване, аз нямам глава за разбиване.

Бистра водица, мирна главица.

Който пие, не мисли, който мисли, не пие.

Той не се напива, само седем пъти в неделята.

За здраве запива, за бог да прости допива.

Да напивам не мога, ама да допивам виж как ми приляга.

Заръчал да го закопаят под бъчвата.

Коремът му механа.

Смуче като смок.

Пие като сюнгер.

Втасал и прекиснал.

Дръж се, куме, у дувара.

Търси кой гьол е по-дълбок.

Налял се като облак.

Нацепил се мъжки.

Нажулил се здравата.

Тази нощ съм гасил вар.

Пий като отче наш.

Карикатури: Илия Бешков