Учител на мъдрост

От свойте дни ти никой не кълни, а трябва ли да носиш - понеси! ~ Бо Ин Ра
От свойте дни ти никой не кълни, а трябва ли да носиш - понеси! ~ Бо Ин Ра