Учителят Дънов за астрологията

Хороскопът на човека се определя от големината на преградата, която той си е поставил ♥ Учителя ДЪНОВ
Хороскопът на човека се определя от големината на преградата, която той си е поставил ♥ Учителя ДЪНОВ