Украински народни приказки

Доволен ли си от малкото, получаваш голямото ♥ Мъдростта на украинския народ
Доволен ли си от малкото, получаваш голямото ♥ Мъдростта на украинския народ