Умните хора

Умните хора общуват по-рядко и имат по-малко приятели
Умните хора общуват по-рядко и имат по-малко приятели