Уолтър Липман

Общественият кръг се състои от групата „хората твърдят“ - Уолтър ЛИПМАН
Общественият кръг се състои от групата „хората твърдят“ - Уолтър ЛИПМАН