Упи Голдбърг

Каже ли някой „ти ме допълваш“, БЯГАЙ! ~ Упи ГОЛДБЪРГ
Каже ли някой „ти ме допълваш“, БЯГАЙ! ~ Упи ГОЛДБЪРГ