външност

По външност сме смирени, а по нрав жестоки и безчовечни! ╫ Св. Ефрем СИРИН
По външност сме смирени, а по нрав жестоки и безчовечни! ╫ Св. Ефрем СИРИН