„Не искам да оказвам почит, а желая да бъда почитан! Не търпя упреци, а обичам да упреквам! Не искам да ме унижават, а обичам да унижавам!“

St. Ephraim of Syria, (ок. 306-373)

По външност сме смирени, а по нрав жестоки и безчовечни!

По външност сме благоговейни, а по характер убийци!

По външност сме пълни с любов, а по характер врагове. 

По външност сме подвижници, а по нрав-гнилота за подвижниците!

По външност сме дружелюбни, а по характер ненавистници! 

По външност сме постници, а по нрав-морски разбойници!

По външност сме целомъдрени, а в сърцето - прелюбодеи!

По външност сме безмълвници, а в сърцето сме скитници! 

По външност сме кротки, а по характер високомерни! 

По външност сме съветници, а по характер-прелъстители!

По външност сме простодушни, а по характер опасни! 

Защо е така?

Затова, че нямаме страх Божий пред очите си и не знаем Заповедите Господни или ги тълкуваме в своя угода! Там ще се открие и какво е направено в тъмнина, и какво е направено явно. Какъв срам ще обхване душата, когато ме видят осъден, тези които сега говорят че съм безукорен! Като оставих духовното, аз се покорих на страстите. Не искам да се уча, а обичам да уча, не искам да се подчинявам, а обичам да подчинявам на себе си! Не искам да се трудя, а охотно товаря другите!

Не искам да оказвам почит, а желая да бъда почитан! Не търпя упреци, а обичам да упреквам! Не искам да ме унижават, а обичам да унижавам! Аз съм мъдър да давам съвети, но не да изпълнявам! Говоря какво трябва да се прави, а какво не трябва да се говори, правя! Не казвай, „Днес ще съгреша, а утре ще се покая.“ Но по-добре днес да се покая, защото не зная, дали ще доживея до утре.

Съгрешили ли сме?

Да се покаем, защото Господ приема покаянието на истински каещите се! Ако брат съгреши, то с удоволствие го изобличаваме. А ако грешим самите ние, не приемаме с готовност изобличенията.

Източник: pravoslavenhram.com
Изображение: St. Ephraim of Syria, (ок. 306-373); bg.wikipedia.org