Варненското софиянче от Шумен. Житие и страдание грешного Тодора

Съжалявам, че не можах да бъда пред децата си бащата, от когото те са имали нужда ♥ Тодор КОЛЕВ
Съжалявам, че не можах да бъда пред децата си бащата, от когото те са имали нужда ♥ Тодор КОЛЕВ