Васил АПРИЛОВ

Той олицетворяваше съвестта и ума на народа си ♥ Михаил АРНАУДОВ за Васил АПРИЛОВ
Той олицетворяваше съвестта и ума на народа си ♥ Михаил АРНАУДОВ за Васил АПРИЛОВ