възможностите на човешкото същество

Както всяко движение на материята, човешкият живот е верига от причини и следствия ~ Вадим ЗЕЛАНД
Както всяко движение на материята, човешкият живот е верига от причини и следствия ~ Вадим ЗЕЛАНД