Възпитанието в духа на християнството

Способен ли е безбожникът учител за възпитател? ╫ Митрополит Методи КУСЕВ
Способен ли е безбожникът учител за възпитател? ╫ Митрополит Методи КУСЕВ