Великденският празник като част от мистерийната история на човечеството

За модерното човечество Възкресението не съществува ~ Рудолф ЩАЙНЕР
За модерното човечество Възкресението не съществува ~ Рудолф ЩАЙНЕР