великите за Иван ТУРГЕНЕВ

Великан, със сива брада и дълги сиви коси, с глава на Бога-отец | ТУРГЕНЕВ
Великан, със сива брада и дълги сиви коси, с глава на Бога-отец | ТУРГЕНЕВ