Великодушие

Всички физически заболявания са плод от определено душевно и емоционално поведение | Линда ГУДМАН
Всички физически заболявания са плод от определено душевно и емоционално поведение | Линда ГУДМАН