Вера Полозкова

Трябва да живеем този живот, мамо!
Трябва да живеем този живот, мамо!