Веселин ХАНЧЕВ

Той бе един от най-нежните наши поети ♥ Дамян ДАМЯНОВ за Веселин ХАНЧЕВ
Той бе един от най-нежните наши поети ♥ Дамян ДАМЯНОВ за Веселин ХАНЧЕВ