Ветаро

У селото има три кметове, двамата са у затворо - третио че иде, като дойдат они да го заместят ♥ Елин ПЕЛИН
У селото има три кметове, двамата са у затворо - третио че иде, като дойдат они да го заместят ♥ Елин ПЕЛИН