Крайният резултат от образованието е толерантността ~ Международен ден на толерантността