Владимир Бехтерев

Не умираме, докато имаме някаква цел ~ Наталия БЕХТЕРЕВА
Не умираме, докато имаме някаква цел ~ Наталия БЕХТЕРЕВА