Владимир Набоков за живота за себе си и за любовта

Многоточието… това са стъпките на отишлите си на пръсти думи ~ Владимир НАБОКОВ
Многоточието… това са стъпките на отишлите си на пръсти думи ~ Владимир НАБОКОВ