Владимир ЗЕЛДИН

Две неща определят нашия живот – любовта и грешката ~ Владимир ЗЕЛДИН
Две неща определят нашия живот – любовта и грешката ~ Владимир ЗЕЛДИН