войници

Нито един войник на света не е имал такива морални качества, необходими за победата, както българският
Нито един войник на света не е имал такива морални качества, необходими за победата, както българският