връзката между самоубийства и кошмари

Възможно ли е лечението на кошмарите да предотврати самоубийство
Възможно ли е лечението на кошмарите да предотврати самоубийство