връзката между социалните норми и интелигентността

Би било жалко светът да се управлява от „средностатистически" индивиди вместо от носители на свободни идеи ~ Пиер ДАКО
Би било жалко светът да се управлява от „средностатистически" индивиди вместо от носители на свободни идеи ~ Пиер ДАКО