японски пословици

Не дръж онова, което си отива, не гони това, което е дошло ~ Мъдростта на японските пословици
Не дръж онова, което си отива, не гони това, което е дошло ~ Мъдростта на японските пословици