„Никога не разчитай на великолепието на утрото и на усмивките на тъщата си.“

Японските пословици и поговорки ~ лаконични, изпълнени с житейска мъдрост и вежлив хумор.

(A Rishi calling up a Storm Japanese folklore by John La Farge)

~ Съмнението ~

Съмненията раждат истини.

Подозрението ражда призраци.
...

~ Сърцето и душата ~

Човешкото сърце се променя толкова често, колкото есенното небе.

Сърдечността е най-важното човешко качество.

Сърцата на хората са така различни както лицата им.
...

~ Съседите ~

Близките съседи струват повече от далечните роднини.

Направи ограда дори между близки приятели.
...

~ Съчувствието ~

Против милосърдието и мечът е безсилен.

Където хората тъгуват, тъгувай и ти.

Състраданието е начало на човеколюбието.
...

~ Тревогите ~

И най-малката тревога е отдалечаване с една стъпка от истинското сърце на човека.
...

~ Равнодушието ~

Безразличието е великодушна форма на нетърпимост.
...

~ Радостта ~

В дом, в който живее радостта, щастието влиза на драго сърце.

Една радост може да прогони хиляда скърби.

Когато радостта е най-голяма, това е началото на скръбта.
...

~ Роднините ~

Никога не разчитай на великолепието на утрото и на усмивките на тъщата си.

Невестите и свекървите са като маймуни и кучета.

Дори и в ада срещаш роднини.

Ако родителите ти са живи, не тръгвай на дълъг път.
...

~ Самолюбието ~

Никой човек не усеща собствения си лош дъх.

Камъчето в потока тайно се мисли за скъпоценен камък.

Човек е готов да умре за онзи, който признава достойнствата му.

Онзи, който винаги е прав, никога няма да убеди света в правотата си.
...

~ Самообладанието ~

Владей чувствата си, защото иначе те ще владеят теб.

Добрият меч е онзи, който остава в ножницата.

Онзи, който се усмихва, вместо да вилнее, винаги е по-силният.

Разбойниците в планината лесно могат да бъдат подчинени, но е трудно да подчиня разбойниците в сърцето си.

Дръж ума си под ключ.

Не виждаш, не чуваш, не говориш.
Тълкувание: Тоест, да не виждаш чуждите грешки, да не чуваш чуждите кавги и да не говориш за чуждите неуспехи. Тази стара поговорка често служи като вдъхновение за много японски картини и скулптурни композиции, изобразяващи три маймунки, седнали една до друга: първата с ръце на очите си („не виждай злото”), втората с ръце на ушите си („не чувай злото”) и третата с ръце на устата си („не говори за злото”). Тези характеристики отличават добре възпитания и вежлив човек според японския морален кодекс.
...

~ Самопознанието ~

Искаш ли да опознаеш себе си, попитай другите.

Да поемеш на изток или на запад, зависи от ума и краката ти.

Дори да се криеш от света, не губи от поглед истинската си природа.

Само онзи, който познава собствените си слабости, може да понесе тези на другите.
...

~ Самостоятелността ~

Онзи, който зависи от другите, трябва да другарува с кучетата.

Грижи се сам за себе си и не разчитай на другите.

Подчинявайки се, ние се учим да управляваме.
...

~ Свободата ~

Красивата птица попада в клетката.

Птицата в клетка бленува за облаци.

За да получиш услуга, трябва да продадеш свободата си.
...

~ Силата ~

Силните живеят на гърба на слабите.

Няма цвете, което да не повехне за десет дни, и няма сила, която да трае десет години.

Дори и малкото зрънце японски пипер е люто.
Тълкувание: Смелият и амбициозен човек, дори и нисък на бой, може да въздейства на хората около себе си, ако има силен характер.
...

~ Скромността ~

Клас узрява – главата си склонява; човек забогатява – главата си повдига.
...

~ Славата ~

Едва когато ковчегът бъде затворен, ще разберем колко дълго ще трае славата.

Няма непомръкваща слава.
...

~ Търпението ~

Истинското търпение е да се търпи нетърпимото.

Който е търпелив, той и на бедността няма да се поддаде.

След дългото чакане идва сладък ден.

Всички добри неща идват при онзи, който умее да чака.

Търпението е сила: с време и търпение черницата става коприна.

Ако чакаш достатъчно дълго, времето ще се оправи.
...

Избрано от: „Мъдростта на древна Япония: Цвете, птица, вятър, луна...” , превод Станимир Йотов, ИК „Пергамент Прес“, 2012 г.
Картина: A Rishi calling up a Storm Japanese folklore by John La Farge; chinaoilpaintinggallery